Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Χημικών & Μικροβιολογικών Αναλύσεων της ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. αποτελεί μια Εξειδικευμένη Υπηρεσία της ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. – Τεχνολογία Περιβάλλοντος. Ξεκίνησε την λειτουργία του το 2014 και μέσα σε ένα χρόνο (το 2015) απέκτησε Διαπίστευση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

Μέσα στα πρώτα μόλις χρόνια της λειτουργίας του, το Εργαστήριο της ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε., έχει καταφέρει:

  • Να αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα και άρτια εξοπλισμένο Χημικό & Μικροβιολογικό Εργαστήριο.
  • Να επεκτείνει το Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης (Ε.Π.Ε.Δ.) τόσο σε χημικές όσο και σε μικροβιολογικές δοκιμές, έτσι ώστε να τεκμηριώσει την εξειδίκευσή του σε θέματα ποιοτικού ελέγχου νερού & υγρών αποβλήτων.
  • Να κερδίσει την εμπιστοσύνη δεκάδων μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων της Κρήτης και να αναλάβει τον Ποιοτικό Έλεγχο σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.
  • Να αποτελεί ένα από τα πλέον αξιόπιστα και σύγχρονα Εργαστήρια που εμπιστεύεται και συμβουλεύεται ο Επαγγελματίας αλλά και ο Ιδιώτης.

Ευχαριστούμε για την Αναγνώριση και την Εμπιστοσύνη σας! Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε τον καλύτερό μας εαυτό, βελτιώνοντας συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

Κύλιση προς τα επάνω

Επικοινωνία: