Διαπίστευση

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης σύμφωνα με το ISO 17025 από το Ε.ΣΥ.Δ.

To Εργαστήριο Χημικών & Μικροβιολογικών Αναλύσεων της ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 για Δοκιμές (Αρ. Πιστ. 985).

Το Εργαστήριο της ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της πιστής εφαρμογής των αρχών και απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 17025.

Κριτήρια σχεδιασμού συνεχούς επέκτασης του Ε.Π.Ε.Δ.

Το Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης (Ε.Π.Ε.Δ.) του εργαστηρίου της ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. εστιάζει σε δοκιμές που αφορούν τα πόσιμα νερά-ανθρώπινης κατανάλωσης, επιφανειακά νερά, υπόγεια ύδατα, περιβαλλοντικά δείγματα νερού, νερά κολυμβητικών δεξαμενών, θαλάσσια ύδατα και υγρά απόβλητα. Στόχος του Εργαστηρίου είναι η συνεχής επέκταση του πεδίου διαπίστευσης σε υποστρώματα και παραμέτρους. Μπορείτε να ενημερώνεστε για τη διαπίστευση του Εργαστηρίου μας και το πεδίο εφαρμογής της, από το επίσημο site του Ε.ΣΥ.Δ. (www.esyd.grΑριθμός Πιστοποιητικού 985).

 

Επιπλέον Πιστοποιήσεις

  • Πιστοποίηση για Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001
  • Πιστοποίηση για Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 14001
  • Πιστοποίηση για Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με τα Πρότυπα OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801

 

 

Κύλιση προς τα επάνω

Επικοινωνία: