Πελατολόγιο

Με υψηλή ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες το Εργαστήριο Χημικών & Μικροβιολογικών Αναλύσεων της ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. προσφέρει έγκαιρα και έγκυρα, με αμεροληψία και αξιοπιστία, επιστημονική υποστήριξη στον τομέα του Ποιοτικού Ελέγχου.

Το φάσμα του πελατολογίου του Εργαστηρίου της ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. περιλαμβάνει:

  • Δήμους – ΔΕΥΑ (Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης)
  • Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες
  • Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
  • Εταιρείες Διαχείρισης Νερού
  • Εταιρείες Διαχείρισης Αποβλήτων
  • Εταιρείες Προστασίας Περιβάλλοντος
  • Βιομηχανίες & Βιοτεχνίες Τροφίμων
  • Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  • Συνεταιρισμούς
  • Ιδιώτες
Κύλιση προς τα επάνω

Επικοινωνία: