Εγκαταστάσεις

Το Εργαστήριο Χημικών & Μικροβιολογικών Αναλύσεων της ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. στεγάζεται στα κεντρικά της εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου (Θέση Τρούλος Καλλιθέας).

Όλοι οι χώροι των εγκαταστάσεων διαθέτουν σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας. Οι εγκαταστάσεις είναι εξοπλισμένες με συναγερμό ασφαλείας και ειδικές καταγραφικές κάμερες. Τα παραπάνω μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί και εγκατασταθεί, συνεχώς ανανεώνονται και εξελίσσονται με σκοπό την διασφάλιση εξοπλισμού, προσωπικού αλλά και αντικειμένων προς εξέταση.

Κύλιση προς τα επάνω

Επικοινωνία: