Άλλες Υπηρεσίες

Δειγματοληψίες, Χημικές & Μικροβιολογικές Αναλύσεις σε δείγματα νερού, τροφίμων, επιφανειών εργασίας – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 

Γενικές πληροφορίες για:

Legionella στο νερό

Αναλύσεις σε Τρόφιμα

Αναλύσεις σε Επιφάνειες Εργασίας

Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες.