Ελαιόλαδο

Ελαιόλαδο είναι το λάδι που προέρχεται από τους καρπούς της ελιάς (Olea Europea). Το ελαιόλαδο παράγεται με μηχανική επεξεργασία του ελαιοκάρπου σε ελαιοτριβεία και είναι βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής, ενώ θεωρείται ένα προϊόν υγιεινής διατροφής λόγω της περιεκτικότητάς του σε μονοακόρεστα λιπαρά, αντιοξειδωτικές ουσίες κλπ.

Τo Εργαστήριό μας, μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες σας για τις εργαστηριακές αναλύσεις του ελαιολάδου σας, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα και την ασφάλεια του τελικού καταναλωτικού προϊόντος. Στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, μπορούμε να αναλάβουμε για το Ελαιόλαδο:

  • Προσδιορισμός Οξύτητας (%)
  • Προσδιορισμός Κ270, Κ232 και ΔΚ
  • Προσδιορισμός Αριθμού Υπεροξειδίων
  • Προσδιορισμός Υγρασίας & Πτητικών συστατικών
  • Προσδιορισμός Ξένων Υλών
  • Προσδιορισμός Αδιάλυτων Στερεών σε αιθέρα
  • Προσδιορισμός Ειδικού Βάρους

Επιπλέον, παρέχουμε τις απαραίτητες μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις για τον έλεγχο της μικροβιολογικής αλλοίωσης και προσδιορισμό μολυντών στο ελαιόλαδο, σε συνεργασία με διαπιστευμένο υπεργολάβο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα κριτήρια της ισχύουσας νομοθεσίας.

Κύλιση προς τα επάνω

Επικοινωνία: