Δειγματοληψία

Δειγματοληψία από Εξειδικευμένο Προσωπικό του Εργαστηρίου μας

Το Εργαστήριο παρέχει τη δυνατότητα δειγματοληψίας από Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό.

Τήρηση προγράμματος τακτικού ποιοτικού ελέγχου

Το Εργαστήριο αναλαμβάνει την τήρηση τακτικού ελέγχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας για ποιοτικό έλεγχο προγραμματίζοντας και εφαρμόζοντας πλάνο δειγματοληψιών. Οι δειγματοληψίες διενεργούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο Επιστημονικό Προσωπικό του Εργαστηρίου μας.

Εκτέλεση επιτόπιων ελέγχων

Ανάλογα τις απαιτήσεις της δειγματοληψίας, διενεργούνται οι κατάλληλες επιτόπιες μετρήσεις από εξειδικευμένο Προσωπικό του Εργαστηρίου μας (π.χ. θερμοκρασία, υπολειμματικό χλώριο, ολικό χλώριο, pH, αγωγιμότητα, διαλυμένο οξυγόνο, θολότητα κτλ.).

Άμεση μεταφορά στο Εργαστήριο για Ανάλυση

Τα δείγματα που λαμβάνονται από το Προσωπικό του Εργαστηρίου μας, μεταφέρονται άμεσα, με ελεγχόμενες συνθήκες μεταφοράς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών προτύπων και οδηγιών. Έτσι διασφαλίζουμε αξιόπιστη, έγκυρη και έγκαιρη δειγματοληψία.

Ενημερωθείτε για τις διαπιστευμένες μεθόδους Δειγματοληψίας του Εργαστηρίου μας.

 

Οδηγίες Δειγματοληψίας & Αποστολής δειγμάτων στο Εργαστήριο

Αν επιθυμείτε να στείλετε δείγματα στο Εργαστήριο μας για ανάλυση, παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μας για Οδηγίες Δειγματοληψίας & Αποστολής των δειγμάτων.

Κύλιση προς τα επάνω

Επικοινωνία: