Υγρά Απόβλητα

Χημικές & Μικροβιολογικές Αναλύσεις σε δείγματα υγρών αποβλήτων

Γενικές πληροφορίες για:

Αστικά Υγρά Απόβλητα

Βιομηχανικά Υγρά Απόβλητα

Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αποβλήτων

Το Εργαστήριο Χημικών & Μικροβιολογικών Αναλύσεων της ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. παρέχει μεγάλη γκάμα από φυσικοχημικές & μικροβιολογικές αναλύσεις σε δείγματα υγρών αποβλήτων. Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες.

Κύλιση προς τα επάνω

Επικοινωνία: