Βιομηχανικά Υγρά Απόβλητα

Ο όρος βιομηχανικά υγρά απόβλητα αναφέρεται στα υγρά απόβλητα από οποιαδήποτε βιομηχανική δραστηριότητα.

Τo Εργαστήριό μας, μπορεί να αναλάβει για τα Αστικά Υγρά Απόβλητα:

  • Δειγματοληψίες για Χημικό ή/και Μικροβιολογικό έλεγχο *
  • Χημικές Αναλύσεις *
  • Μικροβιολογικές Αναλύσεις *
  • Εξειδικευμένες πειραματικές μελέτες για την βέλτιση επεξεργασία βιομηχανικών υγρών αποβλήτων

* Ενημερωθείτε εδώ, για τις διαπιστευμένες δοκιμές του Εργαστηρίου μας.

Κύλιση προς τα επάνω

Επικοινωνία: