Νερό

Χημικές & Μικροβιολογικές Αναλύσεις σε δείγματα νερού

 

Γενικές πληροφορίες για:

Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης

Νερό Πηγών, Γεωτρήσεων

Νερό Κολυμβητικών Δεξαμενών

Νερό Ιαματικών Πηγών

Επιφανειακά Νερά

Θαλάσσια Ύδατα

Το Εργαστήριο Χημικών & Μικροβιολογικών Αναλύσεων της ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε. παρέχει μεγάλη γκάμα από φυσικοχημικές & μικροβιολογικές αναλύσεις σε δείγματα νερού. Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες.

Κύλιση προς τα επάνω

Επικοινωνία: