Επιφανειακά Νερά

Επιφανειακά ύδατα είναι τα εσωτερικά ύδατα, εκτός των υπόγειων υδάτων, τα μεταβατικά και τα παράκτια ύδατα. Στα επιφανειακά ύδατα περιλαμβάνονται και τα χωρικά ύδατα για τη χημική τους κατάσταση. (Παραδείγματα επιφανειακών υδάτων: λίμνη, ταμιευτήρας, ρεύμα, ποταμός, παράκτια ύδατα)

Τo Εργαστήριό μας, μπορεί να αναλάβει για τα Επιφανειακά Νερά:

  • Δειγματοληψίες για Χημικό ή/και Μικροβιολογικό έλεγχο *
  • Χημικές Αναλύσεις *
  • Μικροβιολογικές Αναλύσεις *

* Ενημερωθείτε εδώ, για τις διαπιστευμένες δοκιμές του Εργαστηρίου μας.

Σχετική Νομοθεσία
Κύλιση προς τα επάνω

Επικοινωνία: