Νέα & Ανακοινώσεις

+

Στις 20 και 22 Μαρτίου, εορτάζονται η Διεθνής ημέρα της Γης και η Παγκόσμια Ημέρα Νερού, αντίστοιχα. Το Εργαστήριο Αναλύσεων…

Περισσότερα

Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε σχετική εγκύκλιο με θέμα τη Προστασία της Δημόσιας Υγείας από τον κορωνοϊό SARS-COV-2 στα συστήματα ύδρευσης…

Περισσότερα

Ως απολύμανση ορίζεται η διαδικασία καταστροφής µέρους των µικροβίων ή/και αναστολή του πολλαπλασιασµού τους µε χηµικά µέσα (απολυµαντικά), σε αντικείµενα.…

Περισσότερα