Τρόφιμα

Μικροβιολογικές Αναλύσεις σε Τρόφιμα

Το Εργαστήριό μας παρέχει δειγματοληψία τροφίμων και μία σειρά μικροβιολογικών αναλύσεων* για παθογόνα βακτήρια καθώς και μικροοργανισμούς οι οποίοι αποτελούν δείκτες της υγιεινής σε:

 • Βιομηχανίες τροφίμων
 • Ξενοδοχειακές μονάδες
 • Κέντρα μαζικής εστίασης
 • κ.ά.

Προσδιορισμός διάρκειας ζωής (shelf life) προϊόντων

Το Εργαστήριο αναλαμβάνει επίσης μικροβιολογικό έλεγχο* για τον προσδιορισμό της διάρκειας ζωής (shelf life) των προϊόντων.

 

Διατροφική επισήμανση τροφίμων

Το Εργαστήριό μας αναλαμβάνει τον εργαστηριακό έλεγχο για τις παραμέτρους που απαιτούνται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011 και αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές μέσω διατροφικής επισήμανσης (ετικέτα).

Ο Εργαστηριακός έλεγχος αποτελεί την επικύρωση της ορθότητας όσων αναγράφονται στην διατροφική δήλωση. Σύμφωνα με  τον Κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011 οι υποχρεωτικές πληροφορίες που θα πρέπει να αναγράφονται στις συσκευασίες των τροφίμων θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 1. Η ονομασία του τροφίμου
 2. Κατάλογος συστατικών κατά φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας ως προς το βάρος, με σαφή υπόδειξη των αλλεργιογόνων
 3. Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου
 4. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και η τελική ημερομηνία ανάλωσης
 5. Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης
 6. Η επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή, συσκευαστή ή του εισαγωγέα (αναλόγως)
 7. Η διατροφική δήλωση
 8. Οδηγίες χρήσης (εφόσον η παράληψη τους θα δυσχέραινε τη σωστή χρήση του τροφίμου)

Η διατροφική δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά: την ενέργεια, τα συνολικά και τα κορεσμένα λιπαρά, τα σάκχαρα, τους υδατάνθρακες, τις πρωτεΐνες και το αλάτι εκφραζόμενες ανά 100 g ή 100 ml. Εκτός από τη μορφή έκφρασης ανά 100 g ή 100 ml, η ενεργειακή αξία και οι ποσότητες των θρεπτικών ουσιών που περιλαμβάνονται στη διατροφική δήλωση μπορούν συμπληρωματικά να εκφράζονται ανά μερίδα και/ή μονάδα κατανάλωσης καθώς και ως ποσοστό των ημερήσιων προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς ενός υγιή ενήλικα (GDAs). Με τον τρόπο αυτό μπορεί ο καταναλωτής να αξιολογεί το κάθε τρόφιμο και να επιλέγει αυτό που είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του.

Εκτός του εργαστηριακού ελέγχου, μπορούμε να αναλάβουμε:

 • τη δημιουργία νέας ετικέτας ή
 • τη διόρθωση της υφιστάμενης σε προσυσκευασμένα προϊόντα

 

* Προσφέρουμε τις απαραίτητες μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις για τον έλεγχο της ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σε συνεργασία με διαπιστευμένο υπεργολάβο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα κριτήρια της ισχύουσας Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

 

Κύλιση προς τα επάνω

Επικοινωνία: