Επιφάνειες Εργασίας

Η ασφάλεια των Προϊόντων και Υπηρεσιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους χειριστές, αλλά και τις διαδικασίες απολύμανσης και καθαρισμού του εξοπλισμού, των επιφανειών και των χώρων εργασίας. Στα πλαίσια της διασφάλισης της ποιότητας και του ελέγχου απόδοσης διαδικασιών απολύμανσης και καθαρισμού, το Εργαστήριό μας διενεργεί δειγματοληψίες (swab test) σε:

 • επιφάνειες εργασίας
 • μηχανές επεξεργασίας τροφίμων
 • συσκευασίες τροφίμων
 • χέρια προσωπικού
 • κ.α.

Οι έλεγχοι επιφανειών περιλαμβάνουν ενδεικτικά δοκιμές ανίχνευσης και καταμέτρησης για:

 • Total Viable Count
 • Enterobacteriaceae
 • Coliforms
 • Escherichia coli
 • Salmonella spp.
 • Listeria spp. / Listeria monocytogenes
 • Staphylococcus aureus
 • Yeasts & Moulds
Κύλιση προς τα επάνω

Επικοινωνία: