Επαναχρησιμοποίηση

Με τον όρο «Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων», νοείται η εν γένει διαχείριση των υγρών αποβλήτων, έτσι ώστε να μπορούν να ανακτηθούν ως νερό με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση τους. Μέσω της επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση υδατικών πόρων, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από α) την λειψυδρία και ξηρασία, β) την αναμενόμενη επιδείνωση του προβλήματος λόγω της κλιματικής αλλαγής, και γ) την έντονη ταπείνωση ή/και υφαλμύρινση των υπόγειων υδροφορέων.

Τo Εργαστήριό μας, μπορεί να αναλάβει για τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα που προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση:

  • Δειγματοληψίες για Χημικό ή/και Μικροβιολογικό έλεγχο *
  • Χημικές Αναλύσεις *
  • Μικροβιολογικές Αναλύσεις *
  • Ποιοτικός έλεγχος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων

* Ενημερωθείτε εδώ, για τις διαπιστευμένες δοκιμές του Εργαστηρίου μας.

Σχετική Νομοθεσία
Κύλιση προς τα επάνω

Επικοινωνία: