Αστικά Υγρά Απόβλητα

Ο όρος λύματα αναφέρεται στα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες (οικιακά λύματα) και τα υγρά απόβλητα από τις συνήθεις δραστηριότητες μιας πόλης (αστικά λύματα).

Τo Εργαστήριό μας, μπορεί να αναλάβει για τα Αστικά Υγρά Απόβλητα:

  • Δειγματοληψίες για Χημικό ή/και Μικροβιολογικό έλεγχο *
  • Χημικές Αναλύσεις *
  • Μικροβιολογικές Αναλύσεις *
  • Εξειδικευμένες πειραματικές μελέτες για την βέλτιση επεξεργασία βιομηχανικών υγρών αποβλήτων

* Ενημερωθείτε εδώ, για τις διαπιστευμένες δοκιμές του Εργαστηρίου μας.

Κύλιση προς τα επάνω

Επικοινωνία: