Νερό Κολυμβητικών Δεξαμενών

Κολυμβητική Δεξαμενή (πισίνα*) ονομάζεται μία τεχνητή κοιλότητα στο έδαφος ή σε κτήριο η οποία γεμίζεται με νερό και χρησιμοποιείται για κολύμβηση και άλλες υδάτινες δραστηριότητες.

*Ο όρος πισίνα μπορεί να αποδοθεί και σε φυσικές κοιλότητες.

Τo Εργαστήριό μας, μπορεί να σας προτείνει και να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης ποιότητας του νερού κολυμβητικών δεξαμενών της επιχείρησή σας ή της οικίας σας. Στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, μπορούμε να αναλάβουμε για το Νερό Κολυμβητικών Δεξαμενών:

  • Δειγματοληψίες για Χημικό ή/και Μικροβιολογικό έλεγχο *
  • Χημικές Αναλύσεις *
  • Μικροβιολογικές Αναλύσεις *

* Ενημερωθείτε εδώ, για τις διαπιστευμένες δοκιμές του Εργαστηρίου μας.

Σχετική Νομοθεσία
Κύλιση προς τα επάνω

Επικοινωνία: