Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης

Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης:

α) το νερό, είτε στη φυσική του κατάσταση είτε μετά από επεξεργασία, που προορίζεται για πόση, μαγείρεμα, προπαρασκευή τροφής ή άλλες οικιακές χρήσεις, ανεξάρτητα από την προέλευσή του και από το εάν παρέχεται από δίκτυο διανομής, από βυτίο, ή σε φιάλες ή δοχεία.

β) το νερό που χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων για την παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Τo Εργαστήριό μας, μπορεί να σας προτείνει και να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στον δήμο ή στην επιχείρησή σας. Στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, μπορούμε να αναλάβουμε για το Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης:

  • Δειγματοληψίες για Χημικό ή/και Μικροβιολογικό έλεγχο *
  • Χημικές Αναλύσεις *
  • Μικροβιολογικές Αναλύσεις *
  • Επιτόπιο υγειονομικό έλεγχο υφιστάμενων ή υποψήφιων πηγών υδροληψίας (π.χ. γεωτρήσεις)
  • Επιτόπιο υγειονομικό έλεγχο συστημάτων υδρεύσεως
  • Έλεγχος καταλληλότητας νερού ύδρευσης

* Ενημερωθείτε εδώ, για τις διαπιστευμένες δοκιμές του Εργαστηρίου μας.

Σχετική Νομοθεσία
Κύλιση προς τα επάνω

Επικοινωνία: