Θαλάσσια Ύδατα

Με τον όρο θάλασσα εννοείται μια μεγάλη έκταση αλμυρού ύδατος και η έννοια συνδέεται με κάποιον ωκεανό ή μια μεγάλη λίμνη, συνήθως με αλμυρό νερό που δεν έχει φυσική έξοδο. Ο όρος παράκτια ύδατα αφορά χαρακτηρισμό θαλάσσιων υδάτων που βρίσκονται κοντά σε ακτές.

Τo Εργαστήριό μας, μπορεί να αναλάβει για τα παράκτια Θαλάσσια Ύδατα:

  • Δειγματοληψίες για Χημικό ή/και Μικροβιολογικό έλεγχο *
  • Χημικές Αναλύσεις *
  • Μικροβιολογικές Αναλύσεις *
  • Υποστήριξη για αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα “Γαλάζια Σημαία” – “Blue Flag”
  • Αναλύσεις της ποιότητας των νερών κολύμβησης και αξιολόγησή τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του προγράμματος “Γαλάζια Σημαία” – “Blue Flag”

* Ενημερωθείτε εδώ, για τις διαπιστευμένες δοκιμές του Εργαστηρίου μας.

Σχετική Νομοθεσία
Κύλιση προς τα επάνω

Επικοινωνία: