Κολυμβητικές Δεξαμενές (Πισίνες)

Δειγματοληψία, Χημικές & Μικροβιολογικές Αναλύσεις σύμφωνα με την Νομοθεσία

 

Το Εργαστήριο διενεργεί όλες τις απαραίτητες αναλύσεις για τον Ποιοτικό Έλεγχο κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες). Διαβάστε περισσότερα.