Νερό Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Πόσιμο)

Δειγματοληψία, Χημικές & Μικροβιολογικές Αναλύσεις σύμφωνα με την Νομοθεσία

 

Το Εργαστήριο διενεργεί όλες τις απαραίτητες αναλύσεις για τον Ποιοτικό Έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (πόσιμο νερό). Διαβάστε περισσότερα.