Ραδιενέργεια και νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ. Δ1(δ)/ ΓΠ 80755/ 16-12-2020 και των σχετικών διατάξεων που αφορούν την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, το νερό της χώρας μας θα πρέπει να παρακολουθείται (με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών ύδρευσης) ως προς τις ραδιενεργές ουσίες.

Οι παράμετροι παρακολούθησης της ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης έχουν καθοριστεί ως: το τρίτιο, το ραδόνιο και την ενδεικτική δόση. Η ενδεικτική δόση, υπολογίζεται από τα αποτελέσματα των παρακάτω μετρήσεων:

  • Μέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας
  • Μέτρηση των ισοτόπων του ουρανίου (U-238 & U-234)

Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο:

Α. Για τον προσδιορισμό της ολικής α και ολικής β ακτινοβολίας: Ο προσδιορισμός της ολικής α και της ολικής β ακτινοβολίας θα διεξάγεται σε ετήσια βάση σε όλα τα δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που λαμβάνονται για την παρακολούθηση της ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Β. Για τον προσδιορισμό των ισοτόπων ουρανίου: (α) Ο προσδιορισμός των ισοτόπων ουρανίου θα διεξάγεται σε όλα τα δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που λαμβάνονται από σημεία τήρησης (σημεία δειγματοληψίας) που ελέγχονται για πρώτη φορά ως προς τη ραδιενέργεια. (β) Ο προσδιορισμός των ισοτόπων ουρανίου για τις υπόλοιπες περιπτώσεις δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης θα διεξάγεται σε ετήσια βάση μόνο στα δείγματα στα οποία η ενεργότητα της α-ακτινοβολίας, όπως αυτή ως ανωτέρω προσδιορίστηκε, υπερβαίνει το όριο των 0,1 Bq/L.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διενέργεια δειγματοληψιών νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για την παρακολούθηση ως προς τη ραδιενέργεια, επικοινωνήστε μαζί μας.
Ραδιενέργεια και νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω

Επικοινωνία: